TRV:05314

ID TRV:05314
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst All kapping av skinner med høyere kvalitet enn R200 skal utføres med skinnekutter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre skinnebrudd på grunn av langsgående sprekker som kan utløses fra kuttflater hvor rask avkjøling etter bruk av skjærebrenner genererer sprø herdestruktur (martensitt).
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Kapping av skinner