TRV:05315

ID TRV:05315
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Kapping av sveiseåpning ved skjøtsveising av skinner i R200 kvalitet kan utføres med skjærebrenner forutsatt nødvendig forvarming og fjerning av slagg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon