TRV:05315

ID TRV:05315
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Kapping av sveiseåpning ved skjøtsveising av skinner i R200 kvalitet kan utføres med skjærebrenner forutsatt nødvendig forvarming og fjerning av slagg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre skinnebrudd på grunn av langsgående sprekker som kan utløses fra kuttflater hvor rask avkjøling etter bruk av skjærebrenner genererer sprø herdestruktur (martensitt).
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Kapping av skinner