TRV:05316

ID TRV:05316
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Ved lasking av skinner, midlertidig eller permanent, skal skjærebrenning aldri anvendes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre skinnebrudd på grunn av langsgående sprekker som kan utløses fra kuttflater hvor rask avkjøling etter bruk av skjærebrenner genererer sprø herdestruktur (martensitt).
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Kapping av skinner