TRV:05317

ID TRV:05317
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Ved store trykkspenninger i skinnen kan skjærebrenning anvendes for å løse ut spenningene for alle skinnekvaliteter. Snittflatene skal da umiddelbart kappes vekk med skinnekutter. Det tillates her ingen togpassering over skjøten før skinneendene er kappet med skinnekutter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre skinnebrudd på grunn av langsgående sprekker som kan utløses fra kuttflater hvor rask avkjøling etter bruk av skjærebrenner genererer sprø herdestruktur (martensitt).
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Kapping av skinner