TRV:05318

ID TRV:05318
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Det skal ikke være mindre avstand mellom to hull (kant til kant) enn 2xhulldiameteren for det minste hullet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til boring av hull skal sikre at det ikke initieres sprekker fra hullene som kan vokse og forårsake skinnebrudd.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Boring av hull i skinner