TRV:05320

ID TRV:05320
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Hullene skal bores med skadefritt bor/hullfres, kjølevæske skal anvendes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til boring av hull skal sikre at det ikke initieres sprekker fra hullene som kan vokse og forårsake skinnebrudd.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Boring av hull i skinner