TRV:05321

ID TRV:05321
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Hullene skal fases med faseverktøy.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til boring av hull skal sikre at det ikke initieres sprekker fra hullene som kan vokse og forårsake skinnebrudd.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Boring av hull i skinner