TRV:05322

ID TRV:05322
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Hull skal ikke fylles igjen ved hjelp av sveising eller andre metoder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til boring av hull skal sikre at det ikke initieres sprekker fra hullene som kan vokse og forårsake skinnebrudd.

Sveising av hull i skinnesteget innebærer en stor sannsynlighet for at det oppstår sprekker.

Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Boring av hull i skinner