TRV:05324

ID TRV:05324
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Finsliping skal utføres innen 30 000 bruttotonn trafikk har passert over sveisen. Dette tilsvarer 2-3 dager på et spor med normal trafikk (3-6 MGT/år)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt En skjøtsveis som ikke er finslipt medfører lokale geometriavvik som genererer store dynamiske impulskrefter som bryter ned komponenter i sporkonstruksjonen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Sliping av skjøter