TRV:05330

ID TRV:05330
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst For å utføre sveise- og slipearbeid i tunneler, snøoverbygg eller nær brennbare konstruksjoner skal sveisere ha gyldig sertifikat for varme arbeider fra Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sørge for at sveisere har tilstrekkelig kunnskap for å forebygge brann ved sveising nær brennbare objekter.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Kompetansekrav