TRV:05332

ID TRV:05332
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Hver virksomhet som utøver sveisearbeider i Bane NORs spor skal ha en sveisekoordinator som skal koordinere sveisearbeidet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sørge for nødvendig kvalitet i utførelse av skinnesveising ved at planlegging og utførelse blir koordinert av personell med tilstrekkelig kompetanse innen sveising av skinner.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Sveisekoordinasjon