TRV:05336

ID TRV:05336
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Leverandøren skal følge et kvalitetssystem bygget på prinsippene i [EN 3834-2].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sveisebedriften har implementert et tilfredstillende kvalitetssystem slik at skinnesveising kan gjennomføres med forventet kvalitet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse EN 3834-2 - Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality requirements
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Kvalitetssikring av sveisearbeidene