TRV:05336

ID TRV:05336
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Leverandøren skal følge et kvalitetssystem bygget på prinsippene i [EN 3834-2].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon