TRV:05337

ID TRV:05337
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Før sveising skal leverandøren fremvise følgende for byggherren:
  • Sertifikater på alle sveisere og NDT-personale
  • Sveiseprosedyrespesifikasjoner for sveiseprosesser som skal anvendes
  • Dokumentasjon av den sveiseansvarliges kompetanse.
  • Inspeksjonsplan for sveisearbeidet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon