TRV:05337

ID TRV:05337
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Før sveising skal leverandøren fremvise følgende for byggherren:
  • Sertifikater på alle sveisere
    • Sveisesertifikater
    • Sertifikater for varme arbeider
  • Sertifikater på NDT-personale som skal utføre sveisekontroll
  • Sveiseprosedyrespesifikasjoner for sveiseprosesser som skal anvendes
  • Dokumentasjon av den sveiseansvarliges kompetanse.
  • Inspeksjonsplan for sveisearbeidet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre og dokumentere at personell som skal utføre sveise- og kontrolloppgaver i forbindelse med skinnesveising har korrekt kompetanse.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Kvalitetssikring av sveisearbeidene