TRV:05339

ID TRV:05339
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Ved bruk av underentrepenører som ikke er sertifisert skal ansvaret for kvaliteten av sveisearbeidene fortsatt ligge hos sertifisert virksomhet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sveisebedriften har implementert et tilfredstillende kvalitetssystem slik at skinnesveising kan gjennomføres med forventet kvalitet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Godkjenning av sveiseentreprenør