TRV:05340

ID TRV:05340
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sveiserapport (Vedlegg b) skal utfylles av sveiser og kontrolleres av sveiseansvarlig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god sporbarhet av utførte sveisearbeider.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Rapportering