TRV:05341

ID TRV:05341
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Rapporten skal inngå som en del av dokumentasjonen som overleveres byggherren. Data i rapporten skal registreres i Banedata.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god sporbarhet av utførte sveisearbeider.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Rapportering