TRV:05342

ID TRV:05342
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Alle skjøter som er sveist med aluminiotermisk metode skal merkes med følgende data:
  1. sveiserens identifikasjonsnr.
  2. sveiseporsjonens identifikasjonsnr (batch nr.).
  3. dato når sveisen ble utført (måned og år)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god sporbarhet av utførte sveisearbeider.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Merking