TRV:05342

ID TRV:05342
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Alle skjøter som er sveist med aluminiotermisk metode skal merkes med følgende data:
  1. sveiserens identifikasjonsnr.
  2. sveiseporsjonens identifikasjonsnr (batch nr.).
  3. dato når sveisen ble utført (måned og år)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon