TRV:05344

ID TRV:05344
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Skjøter som ikke er merket skal underkjennes ved sveisekontroll.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god sporbarhet av utførte sveisearbeider.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Merking