TRV:05344

ID TRV:05344
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Skjøter som ikke er merket skal underkjennes ved sveisekontroll.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon