TRV:05346

ID TRV:05346
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Kontrollen skal utføres av ultralydoperatører sertifisert til nivå 2 i ultralydkontroll i henhold til standarden [NS-EN ISO 9712:2012].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon