TRV:05347

ID TRV:05347
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Et utvalg på min. 15% av alle produserte sveiser skal kontrolleres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god kvalitet av utført sveisearbeid gjennom sveisekontroll hvor et representativt utvalg av utførte sveiser blir kontrollert.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Kontrollutvalg