TRV:05347

ID TRV:05347
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et utvalg på min. 15% av alle produserte sveiser skal kontrolleres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon