TRV:05348

ID TRV:05348
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Sveisene skal velges ut slik at utvalget blir proporsjonalt i forhold sveiserne som har utført arbeidet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god kvalitet av utført sveisearbeid gjennom sveisekontroll hvor et representativt utvalg av utførte sveiser blir kontrollert.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Kontrollutvalg