TRV:05349

ID TRV:05349
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Dersom det viser seg at en sveiser har to eller flere underkjente skjøter, skal samtlige skjøter vedkommende sveiser har produsert i det aktuelle prosjektet kontrolleres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god kvalitet av utført sveisearbeid gjennom sveisekontroll hvor et representativt utvalg av utførte sveiser blir kontrollert.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Kontrollutvalg