TRV:05353

ID TRV:05353
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved aluminiotermisk sveising skal sveiser utføre egenkontroll av samtlige skjøtsveiser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon