TRV:05354

ID TRV:05354
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Kontrollen skal omfatte:
  • retthet kjørekant/kjøreflate
  • fotskjevhet/vridning
  • visuell kontroll for overflatefeil, sandinnbrenninger og symmetri av varmepåvirket sone
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon