TRV:05357

ID TRV:05357
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Følgende feil er ikke tillatt og skal medføre at sveisen blir underkjent:
  • sprekker og bindefeil med lengde > 5 mm
  • synlige rivninger etter avskjæring av sveisevulst
  • porer, sandinnbrenninger, eller andre feil med største mål > 5 mm
  • forskjell i bredden av den varmepåvirkede sonen på begge sider av sveisen > 8 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon