TRV:05358

ID TRV:05358
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Følgende feilindikasjoner er ikke tillatt og skal medføre at sveisen blir underkjent:
  • Feil med maks amplitude ≤ FBH 5 mm
  • Flere indikasjoner som overstiger registreringsnivået, dersom innbyrdes avstand er mindre enn 10 mm, og samlet feilflate bedømmes til å være større en referansefeilens flate
  • Mer enn 10 feilindikasjoner som overstiger referansenivået
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon