TRV:05362

ID TRV:05362
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Innlagte skinner skal mellomsveises til langskinner på 160 ‑ 500 m lengder i temperaturintervall angitt i Temperaturgrenser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon