TRV:05368

ID TRV:05368
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Dersom skinnetemperaturen kan forventes å overstige 30 0C høyere enn leggetemperaturen skal det gjennomføres sikring mot solslyng i ikke nøytraliserte langskinner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon