TRV:05372

ID TRV:05372
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Før sluttsveising skal sporet være justert i høyde‑ og sideretning og den nødvendige ballastmengde skal være utkjørt og fordelt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon