TRV:05381

ID TRV:05381
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved bygging av helsveist spor skal beliggenheten av isolerte skinneskjøter være planlagt på forhånd.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon