TRV:05382

ID TRV:05382
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Isolerte skjøter skal monteres inn som et ledd i mellomsveisingen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon