TRV:05386

ID TRV:05386
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Skinnen skal kappes på det aktuelle sted og forberedes før montering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon