TRV:05388

ID TRV:05388
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) For å oppnå tilstrekkelig trykk kan et strekkapparat monteres over isolerskjøten og trekke de to skinneendene mot hverandre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon