TRV:05389

ID TRV:05389
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) For limte skjøter skal strekkapparatet være påmontert til limet er herdet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon