TRV:05391

ID TRV:05391
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For å unngå at skinneendene deformeres skal skinnene sveises snarest mulig og senest en måned etter innlegging.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Åpne laskede skjøter medfører store slagkrefter som bryter ned sporkonstruksjonen, med utvalsing av skinneender og knusing av pukk og sviller som resultat.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Midlertidig laskede skjøter