TRV:05391

ID TRV:05391
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For å unngå at skinneendene deformeres skal skinnene sveises snarest mulig og senest en måned etter innlegging.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon