TRV:05392

ID TRV:05392
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Mellomsveising og sluttsveising skal i alle tilfelle være fullført før vinteren.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon