TRV:05392

ID TRV:05392
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Mellomsveising og sluttsveising skal i alle tilfelle være fullført før vinteren.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt På grunn av sikkerheten og faren for deformasjon av skinneendene, er det uheldig at midlertidig laskede skjøter overvintrer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Midlertidig laskede skjøter