TRV:05394

ID TRV:05394
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Skinner som skal laskes skal alltid kappes med skinnekutter. Det er ikke tillatt med noen form for skjærebrenning i forbindelse med lasking av skinner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Skjærebrenning medfører et tynt sjikt med sprø martensittstruktur og mikrosprekker i skinneendene. Ved togpassering kan slag i skjøten utløse farlige langsgående sprekker fra disse mikrosprekkene, noe som vil utgjøre en fare for avsporing.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Midlertidig laskede skjøter