TRV:05396

ID TRV:05396
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Skinneendene skal fases 1 mm kant på hodets kjøreflate og kjørekant for å unngå skarpe kanter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Avfasing av skinneendene vil redusere sannsynlighet for sprekker og avskallinger i skinneendene i laskede skjøter
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Midlertidig laskede skjøter