TRV:05402

ID TRV:05402
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Nødlaskeforbinder med enkel lasketvinge uten sikring (kun tillatt i anleggsområde) skal kontrolleres visuelt min. 1 gang pr. dag
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre mot avsporing som følge av at lasker ikke lenger er sikret på grunn av løse bolter eller forskyvning av lasker i lengderetningen
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Sikring av midlertidige skjøter