TRV:05402

ID TRV:05402
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Nødlaskeforbinder i hovedspor og hovedtogspor med enkel lasketvinge uten sikring skal kontrolleres visuelt min. 1 gang pr. dag
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon