TRV:05403

ID TRV:05403
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved midlertidige skjøter i forbindelse med skinnebrudd skal permanent utbedring utføres så snart temperaturforholdene tillater det, se forøvrig Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Utbedring av skinnebrudd og skinnefeil.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon