TRV:05407

ID TRV:05407
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Skinnestopperne skal sikre både mot strekk og trykk‑krefter ved at de plasseres med 4 stoppere på annenhver sville, hvor 2 stk. monteres mot strekk‑ og 2 stk. mot trykk‑krefter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon