TRV:05408

ID TRV:05408
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Ved overgang fra helsveist spor til lasket spor skal de første 100 m av det laskede spor regnes som et overgangsparti. På dette parti skal bevegelsen og til dels kreftene fra pustepartiet opptas og overføres til det laskede spor med gradvis avtrapping til normale forhold for lasket spor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon