TRV:05410

ID TRV:05410
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Overgangspartiet bør ligge i rettlinjet spor og skal ikke legges i kurver med radius mindre enn 500 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon