TRV:05411

ID TRV:05411
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) I begge tilfeller skal underlaget hvor sporvekselen monteres eller innlegges, være jevnt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon