TRV:05413

ID TRV:05413
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Det skal utføres forberedelser på innleggelsestedet som sikrer at sporvekselen kan legges inn mest mulig uforstyrret og uten at større tilpasningsarbeider må foretas
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre effektiv montering av sporveksel.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Monteringsted