TRV:05414

ID TRV:05414
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Det skal være tilført pukk, og sporvekselen bør pakkes før tog kan kjøre over.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporvekselen har tilstrekkelig stabilitet og geometrisk kvalitet slik at den kan motstå krefter fra togpassering uten å ta skade.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Monteringsted