TRV:05416

ID TRV:05416
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Ballasten der sporvekselen skal legges inn skal tilfredsstille kravene gitt i Overbygning/Prosjektering/Ballast.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporvekselen ligger stabilt i et ballastlag med tilfredsstillende dreneringsegenskaper og motstand mot slitasje.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Krav til innleggelsested