TRV:05418

ID TRV:05418
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Underlaget skal være plant og jevnt. Alle sviller legges nøyaktig på plass etter tegningen. Når betongsviller brukes, skal disse plasseres i riktig rekkefølge og med avstander som vist på tegning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre korrekt montering. Et jevnt underlag er en forutsetning for at delene i sporvekselen kan skjøtes sammen med tilfredstillende geometrisk kvalitet. Et jevnt underlag er også nødvendig for å kunne utføre justering av sporvekselen til riktig geometri.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Rette sporveksler og usymmetriske dobbeltveksler