TRV:05418

ID TRV:05418
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Underlaget skal være plant og jevnt. Alle sviller legges nøyaktig på plass etter tegningen. Når betongsviller brukes, skal disse plasseres i riktig rekkefølge og med avstander som vist på tegning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon