TRV:05419

ID TRV:05419
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Sporvekseldelene skal monteres sammen og festes i første omgang bare til enkelte sviller. Den rette streng i sporvekselen monteres først og brukes som basis for den videre montering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre korrekt montering av sporvekselen slik at korrekt geometri kan oppnås.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Rette sporveksler og usymmetriske dobbeltveksler