TRV:05419

ID TRV:05419
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Sporvekseldelene skal monteres sammen og festes i første omgang bare til enkelte sviller. Den rette streng i sporvekselen monteres først og brukes som basis for den videre montering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon