TRV:05420

ID TRV:05420
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Når sporvekselen er montert løselig sammen, skal det kontrolleres at alle deler er på plass, at alle plater ligger riktig, at sporvekselen er skjøtrett i begge ender, og at alle skjøtåpninger stemmer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon