TRV:05420

ID TRV:05420
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Når sporvekselen er montert løselig sammen, skal det kontrolleres at alle deler er på plass, at alle plater ligger riktig, at sporvekselen er skjøtrett i begge ender, og at alle skjøtåpninger stemmer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre korrekt montering av sporvekselen slik at korrekt geometri kan oppnås.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Rette sporveksler og usymmetriske dobbeltveksler